WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂັ້ນພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຂວງ ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງລະຫວ່າງວັນທີ19-20 ພະຈິກ 2020 ທີ່ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸລິຄໍາ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ສົມສັກ ບຸນມາເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກກົມທະບຽນ ແລະ ຂະແໜງທະບຽນ 8 ແຂວງພາກ   ເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ.WhatsApp Image 2020 11 19 at 09.06.35 1

ມື້ນີ້12
ມື້ວານນີ້184
ອາທິດນີ້196
ເດືອນ​ນີ້6521
ທັງໝົດ142682