WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້285
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້207
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້693
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້8977
ທັງໝົດທັງໝົດ261650
 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2021, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫລວງ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ 9 ຕົວເມືອງ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງ (ຜ່ານກອງປະຊຸມທາງໄກ), ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັນມະນີ ພິມມະສານ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອການທົບທວນຄືນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕາມຄໍາສັ່ງ 02 /ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ແລະຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບ 0023 / ອຄ,ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019 ວ່າມີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນວໃດ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເອກະພາບລວງດຽວກັນ,ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບ ປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

WhatsApp Image 2021 12 13 at 09.14.522