856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

           WhatsApp Image 2019 08 07 at 10.14.58ໃນວັນທີ 07-09 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມກັບ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ການບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ 04 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, 03 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 01ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມທັງໝົດແມ່ນ 16 ທ່ານ. 

 

ມື້ນີ້302
ມື້ວານນີ້357
ອາທິດນີ້1311
ເດືອນ​ນີ້5148
ທັງໝົດ38952