856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

WhatsApp Image 2019 08 16 at 10.29.12          ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ແກ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

 

 

ມື້ນີ້302
ມື້ວານນີ້357
ອາທິດນີ້1311
ເດືອນ​ນີ້5148
ທັງໝົດ38952