856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

WhatsApp Image 2019 08 16 at 10.29.12          ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ແກ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

 

 

           WhatsApp Image 2019 08 07 at 10.14.58ໃນວັນທີ 07-09 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມກັບ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ການບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ 04 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, 03 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 01ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມທັງໝົດແມ່ນ 16 ທ່ານ. 

 

  WhatsApp Image 2019 08 05 at 08.36.38 ໃນວັນທີ 05-06 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ການບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ບັນດາເມືອງ ຂອງແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳນວນ 10 ທ່ານ. 

ມື້ນີ້279
ມື້ວານນີ້307
ອາທິດນີ້1420
ເດືອນ​ນີ້4358
ທັງໝົດ23541