WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

IMG 0281ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ2021 ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປລາວ, ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນ, ໂດຍທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ

 

WhatsApp Image 2020 12 15 at 08.56.46ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ,  ທີ່ໂຮງແຮມ ຈໍາປາສັກ ແກຣນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ທອງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງຈໍາປາສັກ


WhatsApp Image 2020 11 19 at 09.35.04ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂັ້ນພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຂວງ ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງລະຫວ່າງວັນທີ19-20 ພະຈິກ 2020 ທີ່ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

 

 

ມື້ນີ້187
ມື້ວານນີ້189
ອາທິດນີ້561
ເດືອນ​ນີ້187
ທັງໝົດ154581