WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້58
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້552
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້58
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້610
ທັງໝົດທັງໝົດ303716
 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

26 04 2022ໃນວັນທີ 26 ເມສາ2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ-2013) ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກກາງແບບທາງໄກ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຄະນະກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ຄະນະພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ບັນດາ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ພາກກາງເຂົ້າຮ່ວມ ແບບທາງໄກ.

2 ມີນາ 2022ໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສຳນັກງານຕ້ານການຟອກເງີນ, ທະນາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງ ອຄ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສຳນັກງານຕ້ານການຟອກເງີນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

111111111ໃນຄັ້ງວັນທີ18 ກຸມພາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບທະບຽນ ສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການໃນບັນຊີທຸລະກິດຄວບຄຸມ, ການກວດຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມຂໍ້ມູນການລົງທຶນຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອສ້າງສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ.