ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້53
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້513
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2432
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້11573
ທັງໝົດທັງໝົດ563953
  • 10
  • 07
  • 04
  • 03
  • 13
  • 15
  • 08
  • 18
  • 05
  • 06

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ຮູບກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ວັງວຽງ

ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ20220

 

 

 

 

 

 

ຮູບພິທີມອບວຽກໃຫ້ຫ້ອງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ ປີ 2022

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່